การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด (ช่วงปีแรก)

Posted by admin in general | Tagged | Leave a comment

บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเข้าบริหารเริ่มแรกภายใน 1 ปีก่อน ต่อจากนั้น จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ตามกฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุดจะ จัดให้มีการประชุมแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารและคณะกรรมการเข้ามาบริหารดูแลและวางกฎระเบียบ กำหนดเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุดต่อไป

ในช่วงปีแรกบริษัทฯ จัดการบริหารอาคารชุดดังนี้

1.   จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชม.  ประจำป้อมยามหน้าอาคาร
เข้างานรอบเช้า – เย็น จำนวน  1 คน / เข้างานรอบค่ำ – เช้า  จำนวน  1  คน
2.   จัดให้มีพนักงานเสมียน  / ช่าง   ประจำสำนักงาน 1 คน ดูแลทั่วไป – ไฟฟ้า – ประปา
3.   จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาด เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย สวนดาดฟ้า ลานจอดรถ บริเวณภายในอาคารส่วนกลาง บริเวณภายนอกอาคารทั้งหมด
4.   ติดตั้งไฟฟ้าสนามภายในบริเวณ
5.   ติดต่อประสานงาน ส.ภ. กลางดง ติดตั้งตู้แดงสายตรวจ
6.   ติดตั้งระบบวงจรปิด 8 จุด
7.   ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง  และไฟฉุกเฉิน
8.   ดูแลการบริการเครื่องหยอดเหรียญ (แบ่งรายได้ 50% เข้านิติบุคคลอาคารชุด)

  • ชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะหยอดเหรียญ สวนหย่อมดาดฟ้า
  • โต๊ะพูลหยอดเหรียญ
  • โต๊ะฟุตบอลหยอดเหรียญ
  • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
  • ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

9.    บริการพิเศษ ที่เจ้าของห้องชุดต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ให้กับผู้รับจ้าง บริการรับจ้างซักรีด, บริการรับจ้างทำความสะอาดภายในห้องชุด
10.   ติดต่อประสานงานให้บริษัท ติดตั้งลิฟท์โดยสาร ตรวจซ่อมบำรุง รักษาตามกำหนด
11.   ติดต่อประสานงาน อ.บ.ต. พญาเย็น เก็บขยะ เป็นประจำให้เรียบร้อย
12.   ติดต่อประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประปาท้องถิ่น
13.   จัดให้มีร้านจำหน่ายอาหาร–มินิมาร์ท ในห้องชุดร้านค้า (SHOP) ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *